PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ملانصرالدین

برچسب:ملانصرالدین

ملانصرالدین بر روی بزرگترین قمر پلوتو

/pahpadha-news-solar-system/

آوازه ملانصرالدین تا دوردست‌های منظومه‌ شمسی رسید! با تصویب اتحادیه بین‌المللی نجوم، یکی از دهانه‌های شارون (بزرگ‌ترین قمر پلوتو) به نام این شخصیت افسانه‌ای Nasreddin نامگذاری شد.

جستجو نتیجه ای نداشت.