PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

منظور از سنجش از دور چیست

برچسب:منظور از سنجش از دور چیست

از دور زمین چه شکلی است

/education-and-knowledge/

از دور زمین چه شکلی است وقتی از دور به جسمی نگاه کنیم به راحتی می‌توانیم یک تصویر کلی و مفید از جسم برای خود داشته باشیم. این کاری است که فناوری سنجش از دور سعی می‌کند انجام دهد تا ما بتوانیم از زمین و محیط اطرافمان که خود روی آن زندگی می‌کنیم آگاهی پیدا کنیم. این فناوری در ابتدا شاید یک...

جستجو نتیجه ای نداشت.