PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مهندس حامد سعیدی

برچسب:مهندس حامد سعیدی

برگزاری رزمایش پهپادهای غیر نظامی در جزیره هرمز

/pn-229/

دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی صنایع هوایی و فضایی کشور خبر داد: برگزاری رزمایش پهپادهای غیر نظامی در جزیره هرمز دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی صنایع هوایی و فضایی کشور در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری بُرنا از برگزاری رزمایش پهپاد های غیرنظامی با محوریت جزیره هرمز و نام خلیج فارس در...

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

/cad-9002/

دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري Civil Aviation Directives (CAD) شيوه نامه 9002 CAD 9002 دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور Remotely Piloted Aircraft Operation Procedure - كليات مطابق با قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپيمايي كشوري )مصوب تير ماه 1328 ( و آيين نامه مديريت...

جستجو نتیجه ای نداشت.