PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

موفقیت در ساخت پهپاد برای بارورسازی ابرها در ایران

برچسب:موفقیت در ساخت پهپاد برای بارورسازی ابرها در ایران

طراحی و ساخت پهپاد و رادار برای بارورسازی ابرها در ایران

/pn-376/

مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها از موفقیت در طراحی پهپاد مخصوص بارورسازی ابرها خبر داد و گفت: این پهپاد به زودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.ایران جزو نخستین کشورهایی خواهد بود که موفق به طراحی چنین پهپاد عملیاتی برای شرایط سخت جوی شده است. فرید گلکار مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات...

جستجو نتیجه ای نداشت.