PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مولتی روتور استورم 3

برچسب:مولتی روتور استورم 3

تحویل یک فروند پهپاد استورم 3 به دانشکده منابع طبیعی

/pahpadha-news-pn-6/

تحویل یک فروند پهپاد استورم 3 به دانشکده منابع طبیعی با تلاش و همت جمعی از متخصصین و کارشناسان تیم شرکت فرابرد صورت گرفت. تحویل سیستم ربات پرنده استورم ۳نسخه یک به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور توسط تیم طراحی و. ساخت شرکت فرابرد پهپاد استورم 3 توسط تیم مهندسی شرکت...

جستجو نتیجه ای نداشت.