PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مولتی روتور بمب افکن هوشمند

برچسب:مولتی روتور بمب افکن هوشمند

مشخصات پهپاد دست پرتاب فرپاد، ‌مولتی روتور بمب افکن هوشمند و پرنده شکارچی تورپران

/iranian-military-drones/

صبح شنبه با حضور جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش از 6 دستاورد ‌مولتی روتور بمب افکن هوشمند، پرنده شکارچی تورپران، پاد هوشمند زمینی، طیف سنج اتمی پلاسما، سامانه هشدار دهنده لیزری محمول توسط نفر و سامانه هشدار دهنده لیزری محمول بر خودرو رونمایی شد. مشخصات فنی تجهیزات جدید تولید شده در سازمان...

جستجو نتیجه ای نداشت.