PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مکزیک

برچسب:مکزیک

پهپادها باعث کاهش 10 درصدی جرائم در مکزیک شدند

/pn-194/

پلیس شهر انسنادا مکزیک با به کارگیری یک کوادکوپتر ۱۰ درصد از جرائم شهری و ۳۰ درصد از نرخ دزدی از خانه ها را کاست. دیجیتال ترندز" اکنون پهپادها در صنایع مختلفی به کار گرفته می شوند. بنابراین تعجبی ندارد که نیروهای پلیس نیز این فناوری را به طور آزمایشی برای مقابله با عملیات های مبارزه با...

جستجو نتیجه ای نداشت.