PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نخستین عملیات نجات با مشارکت پهپادها

برچسب:نخستین عملیات نجات با مشارکت پهپادها

نخستین عملیات نجات با مشارکت پهپادها

/sos-drone/

معاون دفتر توسعه ایمنی راه از انجام نخستین عملیات نجات جاده‌ای با مشارکت پهپادهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خبر داد. وزارت راه و شهرسازی: سید احمد هاشمیان با اشاره به کشف یک مورد خودرو در زیر بهمن توسط پهپادهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت: این اتفاق در ساعت...

جستجو نتیجه ای نداشت.