PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نردبان پرنده

برچسب:نردبان پرنده

نردبان پرنده خودران تولید شد

/pn-210/

پس از تولید انواع هواپیماهای خودران حالا رقابت برای تولید مدل هایی که بتوانند در ارتفاع بسیار بالا نیز پرواز کنند، افزایش یافته است. نیواطلس: شرکت UAVOS از تولید هواپیمای خودرانی موسوم به ApusDuo خبر داده که از نظر ظاهری شباهت زیادی به یک نردبان دارند، ولی در آزمایش های اولیه با موفقیت در...

جستجو نتیجه ای نداشت.