PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نشت ایستگاه فضایی بین المللی

برچسب:نشت ایستگاه فضایی بین المللی

فضانوردان نشت ایستگاه فضایی بین‌المللی را گرفتند

/pn-80/

فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌المللی با نشت هوا درپی برخورد احتمالی با یک سنگ فضایی درگیر شده‌اند. این نشت از سوراخ کوچکی در کپسولی بوده که ماه ژوئن برای انتقال نیروهای تازه به این ایستگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. به نظر می‌‍‌رسد این آسیب دراثر برخورد با یک شیء سنگین پرسرعت ایجاد شده...

جستجو نتیجه ای نداشت.