PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نظامیان صهیونیست

برچسب:نظامیان صهیونیست

استفاده نظامیان صهیونیست از پهپاد برای پرتاب گاز اشک آور

/pahpadha-tear-gas/

نظامیان صهیونیست، جمعه در حمله به راهپیمایان فلسطینی در غزه، برای نخستین بار از پهپاد برای پرتاب گاز اشک آور استفاده کردند که به نظر میرسد تغییر یافته هگزا کوپتر ماتریس 600 محصول DJI است.

جستجو نتیجه ای نداشت.