PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نقشه برداری هوایی

برچسب:نقشه برداری هوایی

فتوگرامتری پهپادی روستای باستانی قلعه خواجه

/aerial-mapping-001/

فتوگرامتری پهپادی روستای باستانی قلعه خواجه اسکن سه بعدی و ابر نقاط پردازش شده توسط شرکت فناوران صنعت آسمان - نماینده رسمی اتحادیه هوایی و فضایی ایران 09163034133 - 09120910677

جستجو نتیجه ای نداشت.