PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نمایشگاه هوایی

برچسب:نمایشگاه هوایی

نمایشگاه هوایی پایگاه شکاری شهید فکوری تبریز

/pahpadha-news-pn-5/

نمایشگاه هوایی پایگاه شکاری شهید فکوری تبریز حضور پررنگ کارگروه پهپاد و باشگاه های هوانوردی در نمایشگاه پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز در دهه فجر 96 زمان ۱۲ الی ۲۲ بهمن ساعات بازدید ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ با حضور پر رنگ کارگروه پهپاد آذربایجان و باشگاه ورزشهای هوایی

جستجو نتیجه ای نداشت.