PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نمایندگان فعال کارگروه پهپاد

برچسب:نمایندگان فعال کارگروه پهپاد

افتتاح دفتر ساماندهی پهپاد

/pn-18/

با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نمایندگان فعال کارگروه پهپاد در دزفول، تحت نظارت شورای تامین و اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، دفتر ساماندهی پهپاد و گشت نظارت بر پرواز پهپاد فعالیت آزمایشی خود را در شهرستان دزفول و مناطق تابعه آغاز نمود.

جستجو نتیجه ای نداشت.