PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نمایندگان کارگروه پهپاد درجلسه مدیریت بحران

برچسب:نمایندگان کارگروه پهپاد درجلسه مدیریت بحران

حضور نمایندگان کارگروه پهپاد درجلسه مدیریت بحران خوزستان با موضوع کاربردها و مزایای پهپاد در بحران

/pn-19/

حضور نمایندگان کارگروه پهپاد درجلسه مدیریت بحران خوزستان با موضوع کاربردها و مزایای پهپاد در بحران با دعوت رئیس کارگروه امداد و نجات مدیریت بحران استان خورستان: حضور نمایندگان کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران (رضا کافی فر - مهدی احمدی پور) در جلسه مدیریت بحران خوزستان با...

جستجو نتیجه ای نداشت.