PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

نهاد ریاست جمهوری

برچسب:نهاد ریاست جمهوری

تجلیل از برترین های عرصه پهپاد کشور

/pahpadha-news-pn-78/

اهدای لوح و تقدیر از بیش از 50 واحد فناور و کارآفرین منتخب کشور از طرف مرکز ساماندهی پهپاد با حضور نمایندگان ارشد سازمان هواپیمایی کشوری، قرارگاه پدافند هوایی و مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری

جستجو نتیجه ای نداشت.