PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هزار قطعه بی مصرف در اطراف کره زمین

برچسب:هزار قطعه بی مصرف در اطراف کره زمین

آیا زباله‌های فضایی برای زمین خطرناک هستند؟

/pn-98/

بیش از ۷۰۰ هزار قطعه بی‌مصرف در اطراف کره زمین حرکت می‌کنند. سرعت متوسط این قطعات ۱۱ کیلومتر در ثانیه است. حتی برخورد با قطعه‌ای کوچک گاه خسارتی سنگین برجا می‌گذارد. این قطعات روی زمین هم پیدا شده‌اند. قطعاتی از زباله‌های فضایی روی زمین سقوط می‌کنند؛ گاه در نزدیکی ایستگاه‌های فضایی و گاه...

جستجو نتیجه ای نداشت.