PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هفته پهپاد گلستان

برچسب:هفته پهپاد گلستان

هفته پهپادی استان گلستان

/pa-7/

در ادامه فعالیت های ترویجی کارگروه پهپادهای غیرنظامی کشور در استان گلستان و برگزاری همایش بزرگ آشنایی با پهپادها، با هماهنگی مسئولین استانی و محلی و به همت گروه سیرنگ، هفته پهپادی در استان گلستان در حال برگزاری است: شنبه 24 آذر 97: برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی آشنایی با پهپادهای...

جستجو نتیجه ای نداشت.