PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

همکاری نزدیک پهپادها با پلیس

برچسب:همکاری نزدیک پهپادها با پلیس

همکاری نزدیک پهپادها با پلیس

/pn-323/

مردی که به ظن "تجاوز" به یک دختر ۱۶ ساله، با کمک پهپاد پلیس بریتانیا بازداشت شده بود، بدون آنکه متهم شود آزاد شد. این مرد که بین ۳۰ تا ۴۰ ساله بود، در منطقه‌ای واقع در شهر بستون در لینکلن‌شر انگلستان بازداشت شد. دستگیری بعد از آن صورت گرفت که یک دختر ۱۶ ساله، صبح شنبه با پلیس تماس گرفت و...

جستجو نتیجه ای نداشت.