PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هند

برچسب:هند

هند پهپاد پاکستانی را سرنگون کرد

/pn-408/

ارتش هند یک پهپاد شناسایی مربوط به پاکستان را هدف قرار داد و سرنگون کرد. ان.دی.تی وی: نیروهای مرزی هند یک فروند پهپاد متعلق به پاکستان را در منطقه مرزی گُجَرات هدف حمله قرار داده و آن را سرنگون کردند. سقوط پهپاد شناسایی متعلق به پاکستان همزمان با انجام برخی تمرینات نیروهای هندی در منطقه...

جستجو نتیجه ای نداشت.