PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هواپیمایی قشم ایر

برچسب:هواپیمایی قشم ایر

یک فروند f100 قشم ایر در حال لندینگ در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از باند خارج شد.

/pahpadha-news-pn-17/

یک فروند f100 قشم ایر در حال لندینگ در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از باند خارج شد. هواپیمای فوکر F-100 هواپیمایی #قشم EP-FQF با هدایت کاپیتان رسول عزیزی بدون آسیبی به هیچ یک از سرنشینان هواپیما بدون یک چرخ اصلی در مشهد فرود آمد. خوشبختانه این حادثه تلفاتی نداشته است و تمامی مسافران از...

جستجو نتیجه ای نداشت.