PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی

برچسب:هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی

هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی مرزهای روسیه

/pn-146/

پهپاد استراتژیک شناسایی-جاسوسی آرکیو-4A آمریکا ساعتهای زیادی را به شناسایی در خط مرزی دنباس گذراند و به سواحل روسیه در دریای سیاه پرواز کرد. هواپیمای شناسایی-جاسوسی بدون سرنشین آمریکا از پایگاه هوایی ناتو در سیگونیلا در ایتالیا به آسمان پرواز کرد. در ساعت 08:26 به وقت مسکو هواپیما در فضای...

جستجو نتیجه ای نداشت.