PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هواپیمای تک موتوره

برچسب:هواپیمای تک موتوره

سانحه اینبار برای هواپیمای آموزشی

/pahpadha-news-pn-27/

فرود ناموفق یک فروند هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام صبح امروز یک فروند هواپیمای آموزشی تکنام از آموزشگاه خلبانی پارسیس هنگام فرود دچار سانحه شده که خوشبختانه مربی و دانشجو آسیب جدی ندیدند.

جستجو نتیجه ای نداشت.