PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هواپیمای پرواز آزاد موتور کشی

برچسب:هواپیمای پرواز آزاد موتور کشی

رشته های Aeromodelling مسابقات در سال 1398

/pn-386/

رشته های Aeromodelling از فدراسیون بین المللی هوانوردی FAI که قرار است مسابقات آنها در سال 1398 برگزار گردد. 1- هواپیمای پرواز آزاد موتور کشی، کلاس اولیه P-30 و در سال های آینده کلاس استاندارد F1B 2- هوا پیمای کنترل لاین آکروباسی کلاس F2B 3- هواپیماهای رادیوکنترل اسکیل، کلاس اولیه Semi...

جستجو نتیجه ای نداشت.