PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

هوش مصنوعی به فرود آرام پهپادها کمک می کند

برچسب:هوش مصنوعی به فرود آرام پهپادها کمک می کند

مبتکر ایرانی: هوش مصنوعی به فرود آرام پهپادها کمک می‌کند

/ia-drones/

مبتکر ایرانی: هوش مصنوعی به فرود آرام پهپادها کمک می‌کند پژوهشگران آمریکایی به سرپرستی "مرتضی قریب" دانشمند ایرانی، یک شبکه عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده‌اند که می‌تواند به فرود آرام پهپادها کمک ‌کند. ساینس‌دیلی ، فرود آوردن آرام پهپادهایی که به چند روتور مجهز هستند، کار دشواری است...

جستجو نتیجه ای نداشت.