PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ورود پهپادهای معمار و بنا در انگلیس

برچسب:ورود پهپادهای معمار و بنا در انگلیس

ورود پهپادهای معمار و بنا در انگلیس

/pn-140/

یک تحقیق بین المللی نشان می دهد صنعت ساخت و ساز انگلیس برای مقابله با کمبود نیروی کار ماهر از ربات های آجرچین و پهپادها استفاده می کند. ارتشی از ربات های معمار و بنا در انگلیس به کار گرفته خواهند شد. این در حالی است که فرایند خروج این کشور از اتحادیه اروپا سبب شده بسیاری از شرکت های...

جستجو نتیجه ای نداشت.