PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

برچسب:وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تولید انبوه مهمات هوشمند قائم

/pahpadha-news-ghaem/

تولید انبوه مهمات هوشمند قائم افتتاح خط تولید مهمات هوشمند قائم : در پنجمین روز از دهه مبارک فجر خط تولید انبوه پهپاد تاکتیکی مهاجر 6 مجهز به بمب هوشمند نقطه زن قائم با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی زمینی سپاه افتتاح شد. امیر حاتمی وزیر دفاع تأکید کرد: پهپاد مهاجر...

جستجو نتیجه ای نداشت.