PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

وقتی پهپادها دست دارند

برچسب:وقتی پهپادها دست دارند

وقتی پهپادها دست دارند - شباهت بیشتر پهپادها با انسان

/human-drones/

تولید بسیاری از قطعات این پهپاد با استفاده از چاپگر سه بعدی ممکن است و همین مساله سرعت ساخت و تولید آن را افزایش می دهد. در پهپاد یادشده از موتور کم سروصدای آردیونو نانو استفاده شده و ادعا گردیده که این پهپاد از انعطاف عملیاتی بالایی برخوردار است و می تواند وظایف مختلفی را انجام دهد. چاپ...

جستجو نتیجه ای نداشت.