PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پایش وضعیت ملخ ها توسط پهپادها

برچسب:پایش وضعیت ملخ ها توسط پهپادها

پایش وضعیت ملخ ها توسط پهپادها

/monitor-the-situation-of-locusts-by-drones/

پایش وضعیت ملخ های مهاجم در منطقه سیریک استان هرمزگان توسط نماینده کارگروه پهپاد کاپیتان رنجبرزاده برای اداره محیط زیست به گفته جناب غربی مسوول این اداره با اقدامات صورت گرفته این ملخ ها کنترل شده اند. درخواست خدمات پهپادی فروش جمر فروش سامانه های مقابله با پهپاد اعلام مفقودی پهپاد ثبت نام...

جستجو نتیجه ای نداشت.