PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پدافند هوایی سراج

برچسب:پدافند هوایی سراج

سامانه توپخانه‌ای پدافند هوایی «سراج» رونمایی شد

/pn-246/

سامانه توپخانه ای پدافند هوایی «سراج» برای اولین بار در رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت ۹۷، رونمایی شد. در ادامه رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت۹۷، سامانه توپخانه ای سراج که برای اولین بار در این رزمایش رونمایی شد. سامانه توپخانه ای پدافند هوایی «سراج» توانست پهپادهای متخاصم را در آسمان...

جستجو نتیجه ای نداشت.