PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پرنده ناشناس

برچسب:پرنده ناشناس

مکانی پر رمز و راز در آسمان و زمین

/pn-59/

مکانی پر رمز و راز در آسمان و زمین دریای خزر، نه تنها در عمق آب، بلکه در آسمانها نیز داستانها و رمز و رازهایی داشته است. مدتی گزارش‌های بسیاری از مشاهده اشیاء غیر معمولی و چراغ های مرموز در آسمان داده شد. بسیاری معتقد بودند که این اشیاء عجیب بشقاب پرنده UFO هستند. در ۲۸ اوت ۱۹۹۱، حدود ساعت...

جستجو نتیجه ای نداشت.