PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پرنده هدایت پذیر از دور

برچسب:پرنده هدایت پذیر از دور

مینی پهپادها؛ پست‌چی‌های جدید در چین

/pn-84/

اگرچه بیشتر مردم «پهپاد» یا همان «پرنده هدایت پذیر از دور» را با کاربردهای نظامی و امنیتی می شناسند اما این وسیله امروز در کنار کاربردهای مختلف آن مانند سرگرمی و تصویربرداری، امداد و نجات و تحقیقات علمی به یکی از ابزارهای سریع و مطمئن انتقال کالا نیز تبدیل شده است. به لطف وزن کم، سرعت...

جستجو نتیجه ای نداشت.