PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پرند های بی سرنشین

برچسب:پرند های بی سرنشین

ورود اپل به دنیای پهپادها

/pahpadha-news-apple-drone/

اپل اخیراً درخواستی را به دولت آمریکا ارسال کرده تا محدودیت های قانونی این کشور برای پرواز پهپادها در محیط های شهری، شامل این کمپانی نشود.

جستجو نتیجه ای نداشت.