PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پروازهای پهپادها

برچسب:پروازهای پهپادها

اطلاعیه-کلیه پروازهای پهپادها در استان بوشهر نیاز به مجوز پروازی دارند

/pa/

قابل توجه کلیه فعالین پهپاد استان بوشهر، با توجه به تصمیمات اعلام شده از سوی شورای تامین استان بوشهر ، کلیه پروازهای پهپادها در استان بوشهر نیاز به مجوز پروازی داشته و صرف داشتن گواهینامه مهارت پروازی یا گواهینامه آزمون و مقررات پروازی شخص اجازه پرواز نخواهد داشت و در صورت مشاهده نیروی...

جستجو نتیجه ای نداشت.