PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پروژه فرود بر روی مریخ

برچسب:پروژه فرود بر روی مریخ

این 6 دقیقه

/insight/

شش دقیقه دلهره احتمالا همه اضطراب لحظه‌های ضربه‌های پنالتی در پایان مسابقه فوتبال بسیار حساسی را که در پایان وقت قانونی به تساوی کشیده شده است تجربه کرده‌ایم؛ دقیقه‌هایی که به نسبت کل زمان بازی بسیار کوتاه‌تر است اما دلهره‌ای جان‌فرسا به همراه دارد. گروه هدایت فضاپیمای اینسایت هم روز...

جستجو نتیجه ای نداشت.