PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادزنبور

برچسب:پهپادزنبور

استخدام زنبور: تغییر کاربری از زنبور به پهپاد

/pn-320/

با حسگر ابداعی دانشمندان دانشگاه واشنگتن، اکنون کشاورزان می‌توانند به جای پهپادهای پر دردسر، از زنبورها برای نظارت بر سلامت محصولات خود استفاده کنند. انگجت: کشاورزان می‌توانند از پهپاد برای نظارت بر مزارع خود استفاده کنند، اما آنها محدودیت‌های خود را دارند، چرا که به ندرت می‌توانند بیش از...

جستجو نتیجه ای نداشت.