PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاده

برچسب:پهپاده

سلاحی داریم که توان دفن پهپاد انتحاری«قاتل اس ۳۰۰» را دارد

/pn-398/

روسیاالیوم: فادیم کوزیولین استاد آکادمی علوم نظامی روسیه تاکید کرد: پهپاد انتحاری که اسرائیلی ها برای نابودی سامانه اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ از آن دم می زنند در برابر سامانه ای که روسیه در اختیار دارد راه به جایی نمی برد و روسیه به پهپادهای قاتل واکنش نشان می دهد. وی افزود: روسها ابزار ضد پهپادی...

تشکیل نخستین یگان پهپاد سمپاش استان کرمان

/pahpadha-agriculture-aerial-applications-and-aerial-liquid-spraying-3/

نخستین یگان پهپاد سمپاش استان کرمان تست های خود را تحت نظارت دقیق متخصصان جهاد کشاورزی، با موفقیت 100% به انجام رساند و با موفقیت کارت های تست نصب شده در مزارع گندم و پسته آغشته به سم و کود مایع شد. agriculture aerial applications and aerial liquid spraying

جستجو نتیجه ای نداشت.