PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادهای تمام هوشمند

برچسب:پهپادهای تمام هوشمند

بازدید دبیر کارگروه پهپاد از کارگاه و خط تولید پهپادهای میانبرد

/pahpadha-news-pn-11/

خط تولید پهپادهای میانبرد تمام خودکار بازدید دبیر کارگروه پهپاد از کارگاه و خط تولید پهپادهای میانبرد و تمام خودکار شرکت دانش بنیان نیرو آزمون بوشهر و قطب هواپیماسازی پارک علم و فناوری خلیج فارس و تقدیر از آنها 24.11.96

جستجو نتیجه ای نداشت.