PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادهای جنگی

برچسب:پهپادهای جنگی

آزمایش پروازی پهپاد Valkyrie نیروی هوایی امریکا

/valkyrie/

پهپاد Valkyrie جدیدترین آزمایش پروازی پهپاد Valkyrie نیروی هوایی امریکا ،یک گام رو به جلو برای پرواز های ترکیبی پهپادها و جنگنده ها جدید ترین سامانه هوایی بدون سرنشین نیروی هوایی امریکا با نام XQ-58A Valkyrie که یک پرنده اثبات کننده فناوری به شمار می رود ،پرواز افتتاحیه خود را به تاریخ 5...

جستجو نتیجه ای نداشت.