PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادهای ساختمانی

برچسب:پهپادهای ساختمانی

پهپاد «گل پاش» خانه ارزان می سازد

/pn-185/

امروزه پهپادها زندگی انسان را متحول کرده و نقش های مهمی را بر عهده گرفته اند که یکی از آنها به حوزه ساخت و ساز برمی گردد. نیواطلس: به تازگی گروهی از پژوهشگران از پهپادهای دارای قابلیت پخش گِل برای ساخت خانه های ارزان قیمت در دل طبیعت بهره گرفته اند. اجرای این برنامه زیر نظر محققان موسسه...

جستجو نتیجه ای نداشت.