PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادهای صنایع هوافضای کشور

برچسب:پهپادهای صنایع هوافضای کشور

فعالیت ۱۷ هزار کاربر پهپاد غیر نظامی در کشور

/pn-14/

فعالیت ۱۷ هزار کاربر پهپاد غیر نظامی در کشور دبیر کارگروه پهپاد صنایع هوافضای کشور گفت: در حال حاضر 17 هزار کاربر پهپاد بدون سرنشین غیر نظامی در کشور فعالیت می کنند. به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حامد سعیدی در سومین سمینار فناوری پهپاد در دانشگاه صنعتی اراک، گفت: عمده فعالیت شرکت های این...

جستجو نتیجه ای نداشت.