PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادهای کشاورز

برچسب:پهپادهای کشاورز

پهپادها جلوی قحطی را می گیرند

/pn-167/

یکی از کارکردهای اصلی زنبورهای عسل گرده افشانی دانه های گیاهان و میوه های مختلف است و حالا قرار است این وظیفه بر عهده پهپادها گذاشته شود. دیجیتال ترندز: همزمان با کاهش جمعیت زنبورهای عسل به علت تشدید آلودگی محیط زیست، نگرانی ها در مورد کاهش تولید انواع میوه و گیاه در جهان تشدید شده، زیرا...

جستجو نتیجه ای نداشت.