PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادهای کلاشنیکف به قطب شمال راه می یابند

برچسب:پهپادهای کلاشنیکف به قطب شمال راه می یابند

پهپادهای "کلاشنیکف" به قطب شمال راه می‌یابند

/pn-324/

شرکت "کلاشنیکف"(Kalashnikov) از یک جفت پهپاد هوشمند رونمایی کرد که برای محافظت از اموال روسیه در شمالگان تولید شده‌اند. دیلی‌میل: شرکت "کلاشنیکف"(Kalashnikov) پهپادهایی هوشمند ساخته است که به حفاظت از محیط اطراف خواهند پرداخت و در شمالگان مستقر خواهند بود. "شمالگان" به ناحیه پیرامون قطب...

جستجو نتیجه ای نداشت.