PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها باربر

برچسب:پهپادها باربر

ابداع مینی پهپادی که ۴۰ برابر وزن خود بار حمل می کند

/pn-228/

محققان با الهام از زنبور مینی پهپادی ساخته اند که وزن آن کمتر از ۱۰۰ گرم است اما می تواند تا ۴۰ برابر وزن خود بار حمل کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، نوع جدیدی از مینی پهپاد با الهام از زنبور ساخته شده که می تواند تا ۴۰ برابر وزن خود بار حمل کند و حتی با یک پهپاد مشابه خود...

جستجو نتیجه ای نداشت.