PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها با پهپاد آموزش خلبانی می دهند

برچسب:پهپادها با پهپاد آموزش خلبانی می دهند

پهپادها با پهپاد آموزش خلبانی می دهند

/pn-327/

گزا در خانواده پهپاد‌های فوق سبک طبقه‌بندی می‌شود که در نهایت به سرنشین خود امکان می‌دهد در ارتفاع 700 پایی پرواز کند و البته در شرایط ویژه بسته به موقعیت جغرافیایی ارتفاع آن می‌تواند تا 1200 پا هم افزایش یابد. خدمات تاکسی هوایی از جمله «اوبر الِوِیت» هنوز در مرحله آزمایشی به سر می‌برد و...

جستجو نتیجه ای نداشت.