PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها جنگل ها را نجات می دهند

برچسب:پهپادها جنگل ها را نجات می دهند

پهپادها، جنگل‌ها را نجات می‌دهند

/pn-401/

پژوهشگران برزیلی سعی دارند در برنامه جدیدی، جنگل‌ها را با کمک پهپادهای ارزان قیمت نجات دهند. فیز: حدود ۱.۶ میلیارد نفر یعنی بیش از یک چهارم جمعیت جهان، برای زنده ماندن به جنگل‌ها نیاز دارند. از میان این جمعیت، حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم بومی برای زنده ماندن، کاملاً به جنگل‌ها وابسته‌اند....

جستجو نتیجه ای نداشت.