PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها در ایران

برچسب:پهپادها در ایران

برخی از قوانین، بایدها و نبایدهای پهپادها در ایران

/iran-001/

برخی از قوانین، بایدها و نبایدهای پهپادها در ایران قوانین پرواز پهپادها در ایران کن نیوز- با توجه به توسعه روز افزون و رشد چشمگیر پهپاد ها و ربات های پرنده غیر نظامی در جهان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ایجاد توسعه اقتصاد دانش...

جستجو نتیجه ای نداشت.