PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها در خدمت آتش نشانی

برچسب:پهپادها در خدمت آتش نشانی

استفاده از پهپادها برای مهار آتش در اصفهان

/pahpadha-fire-fighting-drone/

استفاده از پهپادها برای مهار آتش در اصفهان سرعت بالای رسیدن به محل حادثه، فیلمبرداری با کیفیت با دوربین های متنوع از جزییات محل و امداد و نجات بدون حضور عوامل انسانی در شرایط خطرناک و سخت از ویژگی های این پهپادهای مدرن و باهوش است. این پرنده ها را می توان از ایستگاه ها و ستادهای آتش نشانی...

جستجو نتیجه ای نداشت.