PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها هوشمند

برچسب:پهپادها هوشمند

پهپادها در هوا با هم متحد می شوند

/pn-196/

این پهپادها می‌توانند در حالی که در هوا معلق و در حال پرواز هستند، به اشکال مختلف به یکدیگر متصل شوند. تک‌کرانچ: پهپادهای خودران رباتیک موسوم به "ModQuad" می‌توانند به دلخواه ما و به منظور حمل اشیاء به شکل‌های متفاوت و متنوع در حالت پرواز به یکدیگر متصل شوند. پهپادهای با قابلیت‌های کاملا...

جستجو نتیجه ای نداشت.