PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها و حمل و نقل

برچسب:پهپادها و حمل و نقل

ورود پهپادها به جاده سازی، پهپادهایی که جاده را تعمیر می کنند

/pn-162/

محققان دانشگاه لیدز انگلستان پهپادی طراحی کرده‌اند که قادر است حفره‌ها و خرابی‌های سطح جاده‌ها را شناسایی و با استفاده از تجهیزاتی که در آن وجود دارد، به بازسازی مسیر عبور خودروها اقدام کند. ایسنا پلاک پهپاد بیمه پهپاد آموزش خلبانی پهپاد مناطق پرواز ممنوع دوره های آموزشی پهپاد

جستجو نتیجه ای نداشت.